about

Naturlig Bevidsthed

Hvis vi lytter til den nyeste hjerneforskning, vil vi høre, at vi bliver vi nødt til at forstå den tre-enige hjernes psyko-biologi, hvis vi skal forstå vores egen helhed. Den tre-enige hjerne består af den reptile hjerne, pattedyrehjernen og neo-cortex.

Den reptile hjerne – også kaldet hjernestammen - er sædet for vores dybeste overlevelsesinstinkter – det er her kamp/flugt reflekserne udspringer fra. Hvis vi vil forankres ordentligt i kroppen og være trygge på jorden, bliver vi nødt til at forstå denne del af vores hjerne og inkorporere de ressourcer af styrke og bio-vitalitet, der ligger latent her.

Herefter følger pattedyrehjernen eller den limbiske hjerne, som relaterer til vores sociale nervesystem. Her er sædet for følelser, ønsket om samhørighed og behovet for at tilknytte sig – ikke alene til andre mennesker – men til livet selv. Hvis man er traumatiseret her, vil man let føle sig isoleret eller i usunde relationer. Dette livsområde har at gøre med blodet i vores årer og varmen i vores krop. Når vores pattedyrehjerne fungerer optimalt bliver vi til en flydende strøm af samhørighed med os selv, andre og hele planeten – vi bliver til en stor familie.

Sidst har vi neo-cortex og det vi kalder frontal-lapperne. Den hjælper os med at strukturere, planlægge, mentalisere, styre vores impulser og tænke rationelt. Gode egenskaber, hvis de ligger ovenpå en vitalitet og følelsesmæssig sundhed, men kan også blive til det vi tænker på, når vi siger at nogen "er oppe i hovedet". Så er den kold, vanepræget, neurotisk og måske dissocieret fra resten af os.

Når vi er godt nede i kroppen, og har et rummeligt forhold til vores følelser, og der er harmoni mellem de tre hjerner, så er sindet i ro og afslappet og det kosmiske niveau kan åbenbare sig. Vi begynder at fungere som en naturlig helhed.

I disse 3 dage vil vi undersøge den tre-enige hjerne både inden i os selv og gennem den nye viden fra hjerneforskningen. Vi vil gå ind i meditationer og øvelser for hver af de tre hjerner og så vidt det er muligt bringe chok og traume healing ind.

Gennem dette genfinder vi en naturlig bevidsthed, der forbinder os til os selv, til andre, til naturen og til kosmos. Dette kalder vi at være i kærlighedens flow.

 

about

Gruppen ledes af Karajaal Kofoed og Sahaj.

 

Info & tilmelding: klik her eller 40 96 21 21.