Chok - og Traume Healing

Chok og traumer kan være mange ting, så som at opleve store katastrofer, biluheld eller tab af en elsket person. Har man et sundt nervesystem er det forholdsvis nemt at heale sådanne chok gennem en ny metode kaldet Somatic Experience, udviklet af Peter Levine.

Vores nervesystem kender kun tre måde at reagere på:

For at kunne heale sig selv er det nødvendigt at nervesystemet får lov til at færdiggøre de impulser, der er stivnet, og det er hvad sunde nervesystemer gør.

Desværre er manges nervesystemer blevet skadet i de tidligste år, hvilket giver et sårbart nervesystem i de voksne år. Det vil sige et nervesystem, der ikke kan regulere sig selv tilbage til en afslappet sund tilstand, når chokket eller traumet er overstået. Det betyder at man er i en konstant stress tilstand, som ikke alene tærer på kroppens biokemi, men også skaber grobund for sygdomme og gør det svært at klare livets udfordringer.

Nervesystem udvikler sig i fostertilstanden og i den tidligste barndom og er afhængigt af den tidlige tilknytning til mor og far.

De meget tidlige traumer omkring vores ret til at eksistere, vores ret til at føle hvad vi føler, have de behov vi har, kunne mærke vores krop og evnen til at kunne bevare os selv i relationer, har ofte rødder i udviklingen af nervesystemet/hjernen både i fostertilstand og som lille baby. Nervesystemet så at sige udfolder sig gennem et ordløst samspil med moderens energi og krop.

Det er muligt at ændre disse gamle spor i nervesystemet og bygge nye op, sådan at gamle kollaps, følelser af tomhed, manglende kropskontakt bliver erstattet af gå på mod, fylde, varme og evnen til at kunne mærke sin krop. Det skærper igen ens evne til at kunne skabe samhørighed og sunde relationer, bevare sin integritet, sige sin mening, sætte sine grænser og finde meningsfuldhed i livet.

Jeg bruger forskellige ressourceopbyggende teknikker og kropsarbejde (støtte til nervesystemet) til healing af nervesystemet.