about

Healing af børn

Det er ikke nemt at være barn i dag og mange børn har det rigtig svært. Svært med sig selv, svært med kammeraterne, svært med skolen eller svært derhjemme. Desuden er der en tendens til – måske pga forureningen, kosten, stress m.m. – at mange børn har små hjernedefekter (ADHD, OCD; Aspergers m.m.) og sårbare nervesystemer. Måske er de også påvirkede af hele kulturens over-aktivitet og uro og har svært ved at "falde ned" og slappe af.

Min erfaring siger mig, at børn er utroligt åbne og modtagelige overfor hjerte-energi, som med et videnskabeligt ord hedder empatisk resonans. De fleste – voksne som børn - begynder at falde ind i sig selv når de oplever empatisk fredelig hjerteenergi. Vi har alle brug for et rum hvor vi bare kan være, blive rummet som vi er, og hvor følelserne kan være, uden at det bliver for alvorligt. Et sted at lande i en travl verden, hvor der ikke er nogen krav, forventning, aktivitet eller trussel, og hvor der bliver lyttet til barnet på alle planer.

I det rum kan barnet bliver mødt i sine dybeste kvaliteter og derfor kan barnet få lov til at vende tilbage til den hun/han i virkeligheden er. Megen healing sker helt af sig selv, når barnet bliver set og mødt med de potentialer og problemer hun/han har.

Børn i alle aldre kan behandles. Der tages udgangspunkt i hvert enkelt barn hvad angår metode og længde af behandling. Har du et barn som er uroligt, har koncentrationsbesvær eller anden belastende adfærd, vil den blide healing kunne hjælpe dem. De små har brug for ikke-sproglig kontakt. Børn fødes med evnen til at kommunikere, og det er ikke det talte ord, men et samspil af mimik, åndedræt, gestuses, lyde – kropssproget. Det kan også være de skal have lidt hjælp til at skubbe det ubehagelige væk – sætte nogle grænser og en hånd i ryggen, som støtte til den de er.

De lidt større børn har brug for hjælp med de sociale færdigheder, så han/hun kan forblive tro mod sig i ven/veninde relationerne og under gruppepres. Et indfølt chok og traume arbejde kan hjælpe dem med at blive immun overfor ubehagelige skolekammerater eller decideret mobning. Hvis dit barn bliver mobbet, kan det pådrage sig skam - altså et socialt traume, der kan påvirke hele dets liv. Det er vigtig at tage affære hvis dit barn bliver moppet.

Nogen taler om den ny tids børn eller intuitive børn, som har mange talenter. Det er dejligt hvis det er sandt. Børn med fine nervesystemer skal dog have hjælp til at forstå og respektere de gænge måder at gøre tingene på både i samfundet og i hjemmet. Når den indlæring er på plads, kan de begynde at få indflydelse – og her har de utroligt meget at tilbyde de voksne og samfundet.